Περιαρθρικά και ενδαρθρικά κατάγματα γόνατος & ποδοκνημικής

Τα περιαρθρικά και ενδαρθρικά κατάγματα των κνημιαίων κονδύλων και της ποδοκνημικής τύπου pilon αντιμετωπίζονται με κυκλικό πλαίσιο τύπου illizarov. Η μέθοδος είναι κλειστή, αναίμακτη, με τη βοήθεια C-ARM (τηλεόρασης). Διενεργείται διαδερμικά με βελόνες που σταθεροποιούν το οστό διαμέτρου τριών χιλιοστών χωρίς τομές και σταθεροποιούν ένα εξωτερικό πλαίσιο, το οποίο λόγω της ενδομυελικής κατανομής των φορτίων επιτρέπουν στον ασθενή, την άμεση κινητοποίηση του.

Στον ασθενή παρέχεται οπτικό υλικό (όλα τα χειρουργικά στάδια) σε CD ή Στικάκι,λόγω της δυνατότητας καταγραφής του χειρουργείου από το C-ARM.

Η διαμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο κυμαίνεται από 12-24 ώρες.

πισω

επικοινωνηστε μαζι μασ

Αν θέλετε να κλείσετε κάποιο ραντεβού …