Κατάγματα Ισχίου

Υποκεφαλικό : Είναι ενδαρθρικό κάταγμα στον αυχένα του μηριαίου (το εσωτερικό του αρθρικού θυλάκου), το οποίο διακόπτει την αιμάτωση της κεφαλής του μηριαίου και οδηγεί σε μη πόρωση του κατάγματος (ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ της Μηριαίας κεφαλής). Σε ασθενείς κάτω των 65 ετών αντιμετωπίζεται χειρουργικά με κοχλίωση στις πρώτες 12 ώρες. Τρείς βίδες σε σχήμα Τ με την βοήθεια τηλεόρασης διαδερμικά χωρίς διάνοιξη. Σε ασθενείς από 65-75 ετών γίνεται ολική αρθροπλαστική και σε ασθενείς άνω των 75 ετών αλλάζεται μόνο η κεφαλή χωρίς την αλλαγή της κοτύλης. Ο ασθενής περπατάει άμεσα μετεγχειρητικά στις 5 ώρες και εξέρχεται από το νοσοκομείο σε 1 -2 ημέρες. Στην κοχλίωση μπορεί να εξέλθει και την ίδια ημέρα.

πισω

Διατροχαντήριο : Εξωαρθρικό κάταγμα, στην περιοχή ανάμεσα στο ελάσσονα και το μείζονα τροχαντήρα. Αντιμετωπίζεται χειρουργικά με ενδομυελική ήλωση τύπου γ-Nail. Δύο τομές 3 εκατοστών και 1 εκατοστού αντιστοίχως για την εισαγωγή και το κλείδωμα του ήλου μέσα στο οστό. Η μέθοδος είναι κλειστή,σχεδόν αναίμακτη,διάρκειας 30 λεπτών,με τη βοήθεια C-ARM (τηλεόρασης). Στον ασθενή παρέχεται οπτικό υλικό (όλα τα χειρουργικά στάδια) σε CD ή Στικάκι,λόγω της δυνατότητας καταγραφής του χειρουργείου από το C-ARM Ο ασθενής περπατάει άμεσα μετεγχειρητικά στις 5 ώρες μετά την επέμβαση και εξέρχεται από το νοσοκομείο σε 1 -2 ημέρες.

Υποτροχαντήριο :Εξωαρθρικό κάταγμα κάτω από τον ελάσσονα τροχαντήρα του μηριαίου οστού. Αντιμετωπίζεται χειρουργικά με ενδομυελική ήλωση τύπου Long γ-Nail. Δύο τομές 3 εκατοστών και 1 εκατοστού αντιστοίχως για την εισαγωγή και το κλείδωμα του ήλου μέσα στο οστό. Η μέθοδος είναι κλειστή,σχεδόν αναίμακτη,διάρκειας 60 λεπτών,με τη βοήθεια C-ARM (τηλεόρασης). Στον ασθενή παρέχεται οπτικό υλικό (όλα τα χειρουργικά στάδια) σε CD ή Στικάκι,λόγω της δυνατότητας καταγραφής του χειρουργείου από το C-ARM Ο ασθενής περπατάει άμεσα μετεγχειρητικά στις 5 ώρες μετά την επέμβαση και εξέρχεται από το νοσοκομείο σε 1 -2 ημέρες.

επικοινωνηστε μαζι μασ

Αν θέλετε να κλείσετε κάποιο ραντεβού …